• Σύνδεσμοι ιστότοπου
Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (2) Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (3)

Κίνδυνοι υπερβολικής άεργου ισχύος

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (1)
01

Όταν η συσκευή ξεκινά ή απενεργοποιείται, η τάση του τοπικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας πέφτει κατακόρυφα, κυμαίνεται και αναβοσβήνει

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (7)
02

Η ενεργή ισχύς εξόδου της γεννήτριας μειώνεται, η δική της απώλεια αυξάνεται και η διάρκεια ζωής της μειώνεται

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (11)
03

Το συνολικό ρεύμα αυξάνεται και η απώλεια εξοπλισμού και γραμμής αυξάνεται

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική
04

Ηλεκτρικός εξοπλισμός λειτουργία χαμηλού συντελεστή ισχύος, η χωρητικότητα του ηλεκτρικού εξοπλισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (12)
01

Όταν η συσκευή ξεκινά ή απενεργοποιείται, η τάση του τοπικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας πέφτει κατακόρυφα, κυμαίνεται και αναβοσβήνει

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (8)
02

Η ενεργή ισχύς εξόδου της γεννήτριας μειώνεται, η δική της απώλεια αυξάνεται και η διάρκεια ζωής της μειώνεται

Μονοφασική γεννήτρια Static Var (9)
03

Το συνολικό ρεύμα αυξάνεται και η απώλεια εξοπλισμού και γραμμής αυξάνεται

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (10)
04

Ηλεκτρικός εξοπλισμός λειτουργία χαμηλού συντελεστή ισχύος, η χωρητικότητα του ηλεκτρικού εξοπλισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως

Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (6) Γεννήτρια στατικής Var (SVG)—Μονοφασική (5)

Αποτελεσματική αντιστάθμιση άεργου ισχύος

>95%

Ρυθμός αντιστάθμισης άεργου ισχύος

>97%

Απόδοση μηχανής

<10 ms

Χρόνος απόκρισης

Δυναμική αδιάλειπτη αποζημίωση

Μπορεί να επιτύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα αντιστάθμισης, δεν θα υπάρξει υπερ-επισκευή και υπο-επισκευή

αποζημίωση αποζημίωση (2)

Τοπολογία συστήματος

01

Η άεργος ισχύς στο σύστημα ισχύος παρακολουθείται από αισθητήρα CT

02

Η συσκευή SVG αποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο και εξάγει με ακρίβεια ρεύμα αντιστάθμισης

03

Το σύστημα ισχύος επιτυγχάνει PF=0,99

Η αρχή του SVG είναι πολύ παρόμοια με αυτή του φίλτρου ενεργού ισχύος. Όταν το φορτίο παράγει επαγωγικό ή χωρητικό ρεύμα, κάνει το ρεύμα φορτίου να καθυστερεί ή να οδηγεί την τάση.Το SVG ανιχνεύει τη διαφορά γωνίας φάσης και δημιουργεί ρεύμα εισόδου ή καθυστέρησης στο δίκτυο, καθιστώντας τη γωνία φάσης του ρεύματος σχεδόν ίδια με εκείνη της τάσης στην πλευρά του μετασχηματιστή, πράγμα που σημαίνει ότι ο βασικός συντελεστής ισχύος είναι μονάδα.Το YIY-SVG είναι επίσης ικανό να διορθώσει την ανισορροπία φορτίου.

Τοπολογία συστήματος

Προδιαγραφές προϊόντος και απλές παράμετροι

Μονοφασικές παράμετροι
Ονομαστική τάση:AC220V(-20%~+20%)
Δίκτυο:Μονή φάση
Συχνότητα εναλλαγής:32 kHz
Χρόνος απόκρισης:<40 ms
Ρυθμός αντιστάθμισης άεργου ισχύος:>95%
Απόδοση μηχανής:>97%
Μονοφασικές παράμετροι
ΛΗΨΗ PDF
  • Γεννήτρια στατικής Var (SVG-5-0.2-2L-R)

configuration_pre
configuration_next